• Produkcja pasz
  • Hurtownie rolnicze
  • Hurtownie budowlane
Previous Next

 

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego P.H.H.D.Jurex są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego P.H.H.D.Jurex, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do P.H.H.D.Jurex. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody P.H.H.D.Jurex . P.H.H.D.Jurex na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie P.H.H.D.Jurex zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. P.H.H.D.Jurex nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu P.H.H.D.Jurex.

infolinia