brolnicza

Glean 75 WG

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany doglebowo lub nalistnie

Zawartość substancji biologicznie czynnej: Chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75%. Środek przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, lnie oraz niszczenia szczawiu na użytkach zielonych.

Dicoherb 750 SL

Dicoherb 750 SL jest herbicydem nalistnym o działaniu układowym, zawierającym MCPA w nowoczesnej formulacji. Preparat wyróżnia się wysoką koncentracją składnika aktywnego, co pozwala stosować niższe dawki na hektar w porównaniu z tradycyjnymi preparatami tego typu. Wyróżnia go też brak przykrego zapachu, charakterystycznego dla wielu fenoksykwasów. Dzięki temu zwalczanie chwastów w sadach położonych obok gospodarstw nie jest uciążliwe dla mieszkańców. Może być stosowany sam lub z preparatami zawierającymi glifosat.

Preparat pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści. Dicoherb 750 SL może być stosowany w sadach na chwasty w pełni wegetacji, przed ich zakwitnięciem.

Lintur 70 WG

Środek chwastobójczy w formie granul przeznaczony do zboża. Środek przeznaczony jest do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w następujących roślinach: jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies, mieszanki zbożowe.

Granstar 75 WG + Trend 0,5

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.

Granstar 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.

Chisel 75 WG

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, zbożach jarych, lnie.

Huzar 05 WG

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów.

Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 dni.

Puma Uniwersał 069 EW

Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.

Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania, w zależności od warunków atmosferycznych. Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Huzar Activ 387 OD

I. OPIS DZIAŁANIA HUZAR ACTIV 387 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r. zmienionego decyzją nr R - 287z dnia 02.11.2011 r. powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.

II. DZIAŁANIE NA CHWASTY HUZAR ACTIV 387 OD jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-4 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu. Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów. Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, rdest powojowy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO. Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Lancet Plus 125 WG

I. OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY Lancet Plus 125 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek zawiera trzy substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Głównymi widocznymi objawami działania herbicydu na chwasty jest zahamowanie wzrostu, chlorozy (żółknięcie), a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamierania chwastów. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Lancet Plus 125 WG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5 ºC) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a miotły zbożowej nawet do 6-9 tygodni. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5 ºC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Chwasty wrażliwe : fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe : jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy.

II. ZAKRES STOSOWANIA ROŚLINY ROLNICZE: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto. Termin stosowania: wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu. Zalecana dawka: 0,2 kg/ha. Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mustang Forte 195 SE.

I OPIS DZIAŁANIA MUSTANG FORTE 195 SE jest środkiem chwastobójczym w formie emulsjo - zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem. Środek Mustang Forte 195 SE należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY Mustang Forte 195 SE jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 295/2013d z dnia 26.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r. Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Mustang Forte 195 SE jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5oC) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Chwasty wrażliwe przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (widoczne najczęściej po 7-10 dniach), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm oraz fiołek polny przed kwitnieniem. Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: Bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa w fazie kwitnienia, przetacznik perski. Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity tobołki polne . Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny od początku fazy kwitnienia, powój polny, przetacznik perski.

III STOSOWANIE ŚRODKA 1.Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto. Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1. Środek stosować od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka. Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 2. Pszenica ozima. a. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania wyleganiu można stosować łącznie z regulatorami wzrostu:  Mustang Forte 195 SE 1,0 l/ha+ Antywylegacz Płynny 675 SL 2,0 l/ha.  Mustang Forte 195 SE 1,0 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha. b. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia dolistnego:  Mustang Forte 195 SE 1,0 l/ha + siarczan magnezu (jednowodny) 2.5% stężenia cieczy roboczej. Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 295/2013d z dnia 26.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2010 z dnia 08.10.2010 r. Etykieta środka Mustang Forte 195 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW 3 Środek stosować wiosną od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka. Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 3. Jęczmień jary, pszenica jara, owies, mieszanka jęczmienia jarego z owsem. Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1. Środek stosować od fazy 4 liści właściwych do fazy drugiego kolanka. Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rubin SX 5 0 S G

I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek chwastobójczy w formie granul sporządzonych w technologii SX, która zapewnia ich całkowitą jednorodność i rozpuszczalność. Jest herbicydem zawierającym substancje aktywne o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Pełen efekt zwalczania chwastów widoczny jest po co najmniej 40 dniach. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania. Rubin SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża. Chwasty wrażliwe np.: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (do fazy 5 okółków), rumian polny, tasznik pospolity. Chwasty odporne np.: powój polny, skrzypy

II ZAKRES STOSOWANIA ROŚLINY ROLNICZE PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37). Zalecana dawka: 120-150 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody) Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej. Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.