brolnicza

foliqNanocząsteczki w służbie roślin

Do opracowania nowej technologii wykorzystano zgromadzone przez lata wiedzę i doświadczenie pracowników Kazgod oraz firmy Profert Technology GmbH. Innowacyjność FoliQ polega na wykorzystaniu do produkcji komponentów rozdrobnionych do rozmiarów nanocząsteczek. Dzięki temu, że cząsteczki zawarte w nawozach są tak wyjątkowo małe, substancje odżywcze są łatwiej wchłaniane i przyswajane przez rośliny. Idealnie dobrane składy oraz niezwykle wysoka jakość nawozów sprawiają, że ich zastosowanie znacznie podnosi wydajność produkcji roślinnej, nie tylko poprzez zwiększenie plonów, ale też poprawę ich jakości.

Superchelatyzacja mikroelementów zawartych w nawozach FoliQ kwasem EDTA zapobiega ich wytrącaniu z roztworu, a antyodparowywacze oraz składniki zwiększające przyczepność i zwilżenie poprawiają właściwości cieczy roboczej.

Szeroka oferta obejmuje nawozy uniwersalne, azotowe, fosforowe, potasowe, borowe oraz biostymulujące, dzięki czemu pozwala na doskonałe dopasowanie rodzaju nawozu do potrzeb roślin uprawnych, a to wszystko za rozsądną cenę.

Dlaczego warto wybrać nawozy dolistne FoliQ?

Dolistne dokarmianie roślin stało się integralną częścią nowoczesnych technologii uprawy roślin. Pozwala ono na maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin. Często brak mikroelementów w glebie uniemożliwia roślinie pełne wykorzystanie innych, dobrze dostępnych składników pokarmowych o czym uczy nas prawo minimum Liebiega. Składniki użyte do produkcji nawozów FoliQ oparte na nowoczesnej technologii nanocząsteczek prowadzące do intensywniejszego wzrostu, wzrost tolerancji roślin na warunki stresowe, podnoszeniu odporności roślin na choroby prowadzące do osiągania zwiększonych plonów.

Nanocząsteczki charakteryzują się zupełnie innymi fizycznymi i chemicznymi własnościami. Ich rozpuszczalność, wytrzymałość, chemiczna aktywność oraz czas wnikania do wnętrza rośliny są zdecydowanie lepsze w porównaniu do większych cząsteczek tej samej substancji.

Nanotechnologia w rolnictwie wiąże się z dążeniem do poprawy jakości i wydajności produkcji roślinnej

Pobieranie podstawowych makroelementów często jest zakłócane przez niskie temperatury lub suszę. Składniki dostarczone dolistnie od razu mogą zostać użyte przez roślinę. Dlatego też efektywność takiego nawożenia jest wielokrotnie wyższa niż doglebowego. Szybkie uzupełnienie występujących niedoborów pozwala wyrównać zachwiane proporcje i znacznie zwiększyć dostępność NPK z gleby. Dostarczenie ważnych składników w krytycznych momentach rozwoju rośliny daje dodatkowy czynnik plonotwórczy. Lepsza staje się też jakość produktów, jak np. zawartość glutenu w pszenicy lub cukru w burakach.

Chelatyzacja mikroelementów

Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnych nawozów dolistnych jest dostarczenie roślinom pełnego zestawu mikroelementów. Dlatego decydujące dla jakości nawozów dolistnych jest, aby mikroelementy nie wytrącały się przez wystarczająco długi okres czasu w oryginalnym opakowaniu, a potem w gotowej cieczy roboczej. Zwykłe sole nie spełniają dobrze tego zadania, gdyż mikroelementy będące jonami metali o ładunku dodatnim, bardzo łatwo wchodzą w niepożądane reakcje chemiczne (zwłaszcza miedź, żelazo, mangan i cynk). Powoduje to ich wytrącanie się z roztworu w postaci nierozpuszczalnych osadów, co z uwagi na ich niewielką procentowo zawartość znacznie zubaża nawóz. Dlatego też najkorzystniejszą formą podawania mikroelementów roślinom są chelaty – kompleksy z cząsteczkami organicznymi. Ważną zaletą schelatyzowanych mikroelemenów jest również ich łatwe pobieranie i przemieszczanie w roślinie.

W nawozach dolistnych stosuje się różne związki chelatujące jak np.: kwas winny, kwas octowy, cytrynowy czy aminokwasy. Ich zaletą jest przede wszystkim niska cena oraz łatwe zastosowanie w produkcji nawozów dolistnych. Jednak ich skuteczność bardzo różna – w wielu wypadkach dla poprawienia stabilności niezbędne jest silne zakwaszenie nawozu do pH ok. 3 lub 4. Taki kwaśny nawóz może mieć negatywny wpływ na rośliny, a poza tym w gotowej cieczy roboczej pH wzrasta i mikroelementy zostają pozbawione ochrony. Aby uniknąć takich problemów z nawozami FoliQ, do ich produkcji stosuje się tylko chelatory o najwyższej efektywności takie jak EDTA.

Nawozy dolistne z rodziny FoliQ należą do nielicznych w Polsce nawozów chelatowanych w 100 % przy pomocy EDTA. Dodatkowo w celu zapewnienia całkowitej stabilności mikroelementów po sporządzeniu roztworu cieczy roboczej zawierają nadmiar wolnego EDTA. Ta tzw.: superchelatyzacja umożliwia dodatkowo kompleksowanie związków wapnia, magnezu i żelaza obecnych zawsze w wodzie używanej do oprysku. Zapewnia to przyswajalność przez rośliny tych dodatkowych składników, a jednocześnie wpływa na obniżenie twardości wody. Ułatwia to mieszanie ze środkami ochrony roślin, co ma istotne znaczenie dla ekonomicznego stosowania nawozów dolistnych.

Właściwości buforowe nawozów dolistnych

FoliQ N uniwersalny ma odczyn zbliżony do obojętnego, co jest bardzo korzystne. Spełnia to dwa podstawowe zadania: zapewnia najlepsze warunki przyswajalności składników mineralnych dla roślin i warunkuje mieszalność nawozów dolistnych ze środkami ochrony roślin. Skrajne wartości pH mogą bowiem prowadzić do częściowego rozkładu, a tym samym pogorszenia działania (aktywności) pestycydów stosowanych w mieszankach.

Bardzo istotną cechą dobrego nawozu dolistnego są także jego właściwości buforowe czyli zdolność regulowania i stabilizowania odczynu cieczy roboczej, niezależnie od właściwości i pH użytej do oprysku wody. Dzięki dużej zawartości fosforu i obojętnemu odczynowi preparaty FoliQ P i FoliQ N uniwersalny posiadają jeden z najefektywniejszych systemów buforowych spośród nawozów produkowanych w Polsce. Dodanie do zbiornika opryskiwacza zalecanej dawki nawozu (a w praktyce nawet niższej!) powoduje doprowadzenie odczynu wody używanej do oprysku do obojętnego.

Czystość chemiczna i jakość surowców używanych przy produkcji nawozów dolistnych

Ponieważ dokarmianie odbywa się przez tak wrażliwe organy rośliny jak liście, nawozy dolistne muszą spełniać wysokie normy jakościowe. Bardzo ważna jest jakość i czystość używanych surowców. Zawartość składników niepożądanych, takich jak metale ciężkie lub inne substancje toksyczne (np.: biuret w moczniku) wpływa w istotny sposób na tolerowanie tych preparatów przez rośliny. Nawozy FoliQ produkowane są w oparciu o importowany niemiecki koncentrat mikroelementowy firmy PROFERT TECHNOLOGY GmbH. Dzięki temu zawierają rozdrobnione mikroelementy w postaci nanocząsteczek najwyższej jakości, chelatowane EDTA. Poza tym oryginalny koncentrat zawiera dodatkowo różne opatentowane środki zwiększające zwilżalność i przyczepność oraz antyodparowywacze zapobiegające przedwczesnemu wysuszeniu roztworu na liściach. Dzięki temu poprawia się efektywność nawożenia dolistnego. Jakość pozostałych składników (NPK) używanych do produkcji każdej partii nawozu jest również starannie kontrolowana w laboratoriach licencjodawcy.

Firma Profert Technology GmbH dostarczająca komponenty do produkcji nawozów została założona w Niemczech w 1998 roku przez wieloletnich pracowników działu rolniczego firmy Schering AG. Zajmuje się produkcją, rozwojem i marketingiem nawozów specjalistycznych doskonale dopasowanych do potrzeb współczesnego rolnictwa i ogrodnictwa.

Dystrybucja na terenie kraju odbywa się za pośrednictwem kontraktowej sieci dystrybucji oraz poprzez własne punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej działające na rynkach lokalnych.

Ulotki produktowe: