brolnicza

 

LUBOFOSKA 4-12-12 NPK (Ca,S) 4-12-12- (14-29)

Lubofoska jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania w pierwszej kolejności pod zboża ozime i rzepak, w uprawach na glebach ubogich w magnez przyswajalny i siarkę. Może być również stosowana wiosną pod zboża jare, ziemniaki, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami oraz na użytki zielone. Skład nawozu najbardziej odpowiada potrzebom zbóż ozimych i rzepaku, ponieważ po przedsiewnym nawożeniu tych roślin niepotrzebne jest już żadne dodatkowe jesienne nawożenie. Dopiero w okresie wiosennym stosuje się odpowiednio pogłównie dawki azotu. Również przedsiewnie stosuje się ten nawóz w okresie wiosennym i niezbędne jest uzupełniające nawożenie azotem, które należy zastosować pogłównie, zgodnie z potrzebami uprawianych gatunków. Nawóz ten zastosowany na łąkach i pastwiskach przyczynia się do poprawy jakości pasz.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

LUBOFOSKA 5-10-15 NPK (Ca,S) 5-10-15- (12,5-30)

Lubofoska® 5-10-15 jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania. Jej skład, a zwłaszcza stosunek P do K (1 do 1,5) powoduje, że jest nawozem polecanym pod wszystkie rolnicze rośliny uprawne, a w szczególności pod zboża zarówno ozime jak i jare oraz rzepak. Szczególnie polecana jest na stanowiskach ubogich w potas i średnio zasobnych w fosfor. Może być również zastosowana pod ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami. Jako nawóz o wysokiej rozpuszczalności w wodzie, polecana jest do stosowania na łąki i pastwiska jako nawóz pogłówny. Skład nawozu całkowicie pokrywa zapotrzebowanie zbóż ozimych i rzepaku, ponieważ po przedsiewnym nawożeniu tych roślin niepotrzebne jest już żadne dodatkowe jesienne nawożenie - dopiero w okresie wiosennym stosuje się odpowiednio pogłówne dawki nawozu azotowego. Również przy stosowaniu wiosennym dodatkowo wymagane jest tylko pogłówne uzupełniające nawożenie azotem.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

LUBOFOSKA 3,5-10-20 NPK (Ca,S) 3,5-10-20- (12,5-25,5)

Nawożenie Lubofoską® 3,5-10-20 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. W przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz powinno się wysiać nie później niż 7-10 dni przed siewem, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki nawozowej.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

LUBOFOSKA POD ZBOŻA

Nawóz uwzględnia szczególnie duże zapotrzebowanie pszenicy (zwłaszcza konsumpcyjnej) na miedź i jęczmienia na mangan. Rola miedzi polega na zwiększeniu odporności roślin na atak patogenów oraz korzystnym wpływie na metabolizm azotu (lepsze wypełnienie kłosa, większa zawartość glutenu). Naturalna przyswajalność manganu jest zdecydowanie mniejsza w glebach o uregulowanym odczynie, a takie stanowiska są predysponowane do uprawy jęczmienia. Wystąpienie niedoboru manganu na plantacjach jęczmienia, a niekiedy także owsa można zatem skutecznie ograniczyć stosując Lubofoskę pod Zboża z miedzią i manganem. Dużą zaletą nawozu jest także zawartość siarki, w formach o zróżnicowanej szybkości działania (siarczany są uwalniane przez cały sezon wegetacyjny).

 

Zawartość łatwo przyswajalnego azotu w nawozie sprawia, że w przypadku uprawy zbóż ozimych nie jest potrzebne dodatkowe jesienne nawożenie.

 

Lubofoska pod Zboża może być stosowana nawet w stanowiskach wyczerpanych ze składników mineralnych, gdyż wszystkie składniki zawarte w nawozie znajdują się w formach łatwo rozpuszczalnych.

 

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

 

LUBOFOS 12 PK (Ca, Mg, S) 12-20- (5-4,5-10)

Lubofos 12 jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. Wysoka zawartość w nawozie potasu w stosunku do fosforu kwalifikuje go w pierwszej kolejności do nawożenia roślin okopowych. Można go też efektywnie stosować pod zboża, na użytki zielone ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez oraz na glebach ubogich w potas i magnez przyswajalny.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

LUBOFOS CORN NPK (S) 5-10-21-(20) z borem (B) 0,09, cynkiem (Zn) 0,24

Lubofos Corn jest nawozem granulowanym przeznaczonym do stosowania w uprawie kukurydzy. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe kukurydzy. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów ziarna, ccm, kiszonki, zielonki. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. Kukurydza wymaga nawożenia fosforem, który zwiększa tylko wówczas jej plon, gdy rośliny są dobrze odżywione cynkiem. Cynk bierze udział w syntezie chlorofilu i witamin, wpływa na procesy wzrostu i rozwoju oraz zdrowotność roślin. Nawóz Lubofos Corn zawiera fosfor i cynk – dwa podstawowe składniki, które decydują o plonie kukurydzy. Ponadto Lubofos Corn zaleca się stosować w uprawie grochu, cebuli, lnu i chmielu.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

LUBOFOS POD RZEPAK NPK (Ca, Mg,S) 3,5-10-18,5-(6-2,5-17)

Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, przeznaczonym do stosowania w uprawie rzepaku. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe rzepaku pod względem siarki, boru i manganu. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawożenie Lubofosem pod Rzepak wpływa na lepsze przygotowanie roślin do okresu zimowego. Zwiększa ich zimotrwałość i mrozoodporność. Lubofos pod Rzepak zalecany jest również pod inne rośliny krzyżowe, np. gorczycę, rzepik oraz warzywa kapustne.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

LUBOFOS POD BURAKI NPK (Ca, Na,S) 3,5-10-21-(6-2,2-17)

Lubofos pod Buraki został opracowany specjalnie z myślą o nawożeniu wymagającej rośliny jaką jest burak cukrowy. Plantacja buraków cukrowych pobiera przeciętnie dwukrotnie więcej potasu niż fosforu, dlatego relacja K2O/P2O5 w nawozie wynosi 2:1. Nowy produkt jest nawozem kompletnym, gdyż poza fosforem i potasem zawiera także inne makroskładniki takie jak azot, siarkę, wapń i sód oraz mikroelement - bor. Azot amonowy zwiększa rozpuszczalność fosforu, którego nośnikiem w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, czyli forma fosforu działająca przez cały sezon wegetacyjny. Rola składników drugorzędnych polega między innymi na stymulowaniu plonotwórczego działania azotu (siarka) oraz poprawie zdrowotności plantacji (siarka i wapń). W porównaniu z innymi uprawami, burak cukrowy wykazuje większe zapotrzebowanie na sód oraz wymaga dobrego zaopatrzenia w bor. Niedostateczna zawartość boru w glebie przejawia się fizjologiczną chorobą zwaną zgorzel liścia sercowego, a niedoboru tego mikroelementu nie likwiduje stosowanie obornika. Wszystkie te specyficzne wymagania pokarmowe buraka cukrowego uwzględniono opracowując skład chemiczny Lubofosu pod Buraki.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

LUBOFOS 5-10-25 NPK (S) 5-10-25-(15)

Nawóz Lubofos 5-10-25 może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Bardzo dobre efekty plonotwórcze wykazuje w uprawach o dużym zapotrzebowaniu na potas (okopowe, rzepak ozimy, większość roślin uprawianych na paszę). Szczególnie polecany w stanowiskach ubogich w potas, stanowiących duży odsetek gleb polskich. W uprawie roślin ozimych Lubofos 5-10-25 zapewnia plantacji niezbędne ilości azotu w okresie jesieni, a w przypadku roślin jarych obecność tego składnika w nawozie pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek nawozów azotowych. Amonowa forma azotu zwiększa dostępność trudnodostępnych związków fosforu w glebie. Nośnikiem fosforu w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, co sprawia, że fosforany są stopniowo uwalniane z nawozu w całym sezonie wegetacyjnym. Nawóz zawiera siarkę zarówno w formach szybko działających, jak i trudniej rozpuszczalnych zapewniając dobre zaopatrzenie w ten składnik roślin siarkolubnych takich jak rzepak, kapusta, czosnek i cebula bez ryzyka wymycia siarczanów poza zasięg systemu korzeniowego.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

NAWÓZ WAPNIOWO-MAGNEZOWY 28CaO - 17 MgO

Nawóz wapniowo-magnezowy przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach glebowych, niezależnie od rodzaju uprawy. Zalecany jest przede wszystkim na gleby o niskiej zasobności w magnez. Jego podstawowe znaczenie polega na poprawie zaopatrzenia roślin uprawnych w składniki drugoplanowe, takie jak: wapń, magnez i siarka. Funkcje tych składników, zwłaszcza magnezu i siarki to stymulacja plonotwórczego działania azotu. Rośliny dobrze odżywione siarką i wapniem są mniej podatne na atak patogenów.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

SUPERFOSFAT 20 (P) (Ca,S) 20- (25,13)

Superfosfat 20 to typowy nawóz przedsiewny. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany w głąb przez wody opadowe.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

SUPERFOSFAT 19 P(Ca, S) 18,5-(24-12)

Superfosfat 19 jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz

 

SUPERFOSFAT MAGNEZOWY P(Mg) 15-(5)

Superfosfat magnezowy jest typowym nawozem przedsiewnym. Nawóz można stosować jesienią lub wiosną na gruntach ornych, a na użytkach zielonych – wczesną wiosną. Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną. W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą do głębokości 15-20 cm. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji i po pokosach lub wypasach. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Opakowania:

 • worki a’50 na palecie
 • worki a’50
 • worki big-bag
 • luz