brolnicza

 

Odbyło się szkolenie organizowane przez firmę Jurex dla właścicieli gospodarstw rolnych z powiatu węgrowskiego. W spotkaniu wzięło udział około 60 rolników. Głównym tematem spotkania było omówienie korzyści wynikających ze stosowania nawozu saletrowo-mocznikowego jakim jest RSM - produkowany w zakładach w Puławach należących do Grupy Azoty. Po przerwie kawowej przedstawiono ofertę nasion kukurydzy zarówno polskich jak i zagranicznych hodowli.

 

Następne szkolenie dla rolników z powiatu sokołowskiego odbędzie się 25 II 2014, a dla rolników z powiatu siemiatyckiego w I dekadzie marca 2014 roku.