brolnicza

Posiadamy w sprzedaży hurtowej i detalicznej nawozy:

Superfosfat prosty granulowany P(CaS) 19-(25-32) jest uniwersalnym nawozem, nadającym się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby niezależnie od struktury. Daje też dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

Unifoska 02 NPK(CaS) 4-12-12-(12,5-12) przeznaczona jest w pierwszej kolejności do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można ją też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i na użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych roślin.

Potafoska magnezowana PK(CaMgS) 13-13-(11-4-9) przeznaczona jest w pierwszej kolejności do stosowania na glebach ubogich w magnez i na użytki zielone, gdzie poprawia jakość pasz. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawy polowej szczególnie pod zboża ozime i rzepak.

WAP MAG CaMg 28-16 przeznaczony jest do utrzymania w glebie odpowiedniej zawartości makroelementów takich jak wapń, magnez i siarka. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby niezależnie od ich struktury. Może być stosowany samodzie lnie lub jako składnik mieszanek nawozowych przygotowywanych pod konkretne potrzeby nawożonej rośliny.

WAP MAG Z MIKROELEMENTAMI CaMg 28-16 z B, Cu, Mo, Zn przeznaczony jest do nawożenia roślin o wysokim poziomie intensywności produkcji, przede wszystkim rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy. Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od struktury. Może być stosowany samodzielnie lub jak o składnik mieszanek nawozowych przygotowywanych pod konkretne potrzeby nawożonej rośliny.

TARNOGRAN 9 NPK(CaMgS) 9-9-17-(5-2-9) jest specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia ziemniaków - szczególnie jadalnych, buraków, kukurydzy, zbóż jarych, użytków zielonych oraz warzyw, drzew i krzewów owocowych.

TARNOGRAN K NPK(CaMgS) 3-10-21-(6-3-21) z B, Zn jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Tarnogran PK(CaMgS) 12-23-(6-4-4) może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, zwłaszcza w uprawie zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych oraz użytków zielonych.

Tarnogran R z BOREM NPK(CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B zalecany jest do nawożenia roślin wymagających obok podstawowych makroelementów dobrego zaopatrzenia w wapń, magnez i siarkę, takich jak rzepak, gorczyca biała, kapusta i rośliny strączkowe a także rośliny okopowe.

WIGOR S 90% jest specjalistycznym nawozem przenaczonym do nawożenia roślin siarkolubnych, sporządzania mieszanek nawozowych a w dłuższym okresie czasu do obniżania pH gleby.

DOLOMIT MIELONY (węglan wapniowo-magnezowy) jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartośc magnezu powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.

 

W celu szczegółowego zapoznania się z ofertą zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej producenta: www.zchsiarkopol.pl