bbudowlana

Spoiwa to sproszkowane materiały wiążące takie jak: cement, wapno i gips, które po zmieszaniu z wodą i kruszywem dają zaprawę budowlaną.

W zależności od użytego spoiwa rozróżnia się zaprawy: wapienne, gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne oraz zaprawy żywiczne.

Zaprawy te mogą być wykonane bezpośrednio na budowie zgodnie ze sztuką budowlaną, bądź można kupić gotowe, fabrycznie przygotowane (suche) mieszanki takie jak:

 • Zaprawy murarskie: cementowe, cementowo-wapienne

 • Zaprawy ciepłochronne dla murów o dobrych właściwościach termoizolacyjnych

 • Mieszanki do gipsowania i szpachlowania ścian (gips, gładź gipsowa)

 • Zaprawy klejowe do przyklejania np. płytek ceramicznych bądź do łączenia elementów np. bloczków komórkowych

 • Zaprawy do wykonywania posadzek (jastrychów) jako podkładów pod podłogi itp

 • cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie oparte na żywicach akrylowych i innych do wypraw zewnętrznych i wewnętrznych (w tym tynki na warstwie ocieplenia)

 • i inne

Zaprawy budowlane stosuje się przede wszystkim do:

 • łączenia elementów ściennych w jedną całość,

 • wypełniania spoin,

 • ochrony elementów budynków przed wpływami atmosferycznymi poprzez pokrycie ich tynkiem, a tym samym nadania im estetycznego wyglądu,

 • produkcji wyrobów i elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.)

Do podstawowych cech zaprawy świeżo zarobionej należą: urabialność i jej plastyczność, natomiast główną cechą zapraw stwardniałych jest wytrzymałość na zginanie, ściskanie i rozciąganie, mrozoodporność i przyczepność do podłoża.

W swojej ofercie posiadamy produkty nastepujących producentów:

 • cement:

  cemex ozarow

 • wapno:

  trzuskawicaizolbet

 • chemia budowlana:
  GIPSICO torrgler mapei atlas solbetizolbetknauf-bauprodukte knauf tytan ceresit

  • zaprawy murarskie:

   izolbet atlas GIPSICO solbet

  • zaprawy klejowe:

   atlas mapei ceresitknauf-bauproduktesolbetizolbetGIPSICO

  • gipsy i gładzie:

   knauf knauf-bauprodukte atlas izolbetGIPSICO

  • posadzki:

   mapeiatlas  knauf ceresit