bpasze

Nieprawidłowo wykonane fundamenty mogą powodować pęknięcia ścian oraz możliwe uszkodzenia całego budynku.

Ważne, żeby były wykonane na odpowiedniej głębokości – poniżej strefy przemarzania gruntu.

Fundamenty wymagają wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej (w zależności od warunków gruntowych).

Ponadto przy wykonaniu fundamentów nie można zapomnieć o ich izolacji termicznej, która najczęściej wykonywana jest ze styropianu ekstrudowanego (styroduru) cechującego się znakomitą izolacyjnością cieplną, wytrzymałością na ściskanie, wysoką odpornością na zawilgocenie i działanie mrozu, a także odpornością na działanie korozji biologicznej i związki zawarte w wodach gruntowych.

W swojej ofercie posiadamy produkty nastepujących producentów:

 • zbrojenie: pręty żebrowane od fi 6 do fi 22, pręt gładki od fi 6 do fi 8
 • beton towarowy:
  jurex-beton
 • bloczki betonowe: 

  jurex-beton

 • hydroizolacje: Taurus, Mana,
 •  

   

   

  folie: Taurus, Mana, 
 • masy bitumiczne:
  icopal izolbet tytan izohan
 • izolacje termiczne:
  ursa knauf-industries

Jesteśmy producentem najwyższej jakości betonu towarowego.

Produkty są zgodne z normą PN-EN 206-1

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2008


 • Beton towarowy z plastyfikatorami od klasy B7,5 do B60
 • Betony suche
 • Betony mostowo-drogowe
 • Betony posadzkowe
 • Beton napowietrzany
 • Bloczki betonowe
 • Keramzytobeton
 • Zaprawy murarskie z możliwością wykorzystania przez 24h
 • Usługi transportowe:
 • Betonowozy od 6m3 do 11m3,
 • Pompy do betonu dł. od 16mb do 42mb

Zapewniamy dowóz betonu na miejsce budowy.

 

 

Spoiwa to sproszkowane materiały wiążące takie jak: cement, wapno i gips, które po zmieszaniu z wodą i kruszywem dają zaprawę budowlaną.

W zależności od użytego spoiwa rozróżnia się zaprawy: wapienne, gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne oraz zaprawy żywiczne.

Zaprawy te mogą być wykonane bezpośrednio na budowie zgodnie ze sztuką budowlaną, bądź można kupić gotowe, fabrycznie przygotowane (suche) mieszanki takie jak:

 • Zaprawy murarskie: cementowe, cementowo-wapienne

 • Zaprawy ciepłochronne dla murów o dobrych właściwościach termoizolacyjnych

 • Mieszanki do gipsowania i szpachlowania ścian (gips, gładź gipsowa)

 • Zaprawy klejowe do przyklejania np. płytek ceramicznych bądź do łączenia elementów np. bloczków komórkowych

 • Zaprawy do wykonywania posadzek (jastrychów) jako podkładów pod podłogi itp

 • cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie oparte na żywicach akrylowych i innych do wypraw zewnętrznych i wewnętrznych (w tym tynki na warstwie ocieplenia)

 • i inne

Zaprawy budowlane stosuje się przede wszystkim do:

 • łączenia elementów ściennych w jedną całość,

 • wypełniania spoin,

 • ochrony elementów budynków przed wpływami atmosferycznymi poprzez pokrycie ich tynkiem, a tym samym nadania im estetycznego wyglądu,

 • produkcji wyrobów i elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.)

Do podstawowych cech zaprawy świeżo zarobionej należą: urabialność i jej plastyczność, natomiast główną cechą zapraw stwardniałych jest wytrzymałość na zginanie, ściskanie i rozciąganie, mrozoodporność i przyczepność do podłoża.

W swojej ofercie posiadamy produkty nastepujących producentów:

 • cement:

  cemex ozarow

 • wapno:

  trzuskawicaizolbet

 • chemia budowlana:
  GIPSICO torrgler mapei atlas solbetizolbetknauf-bauprodukte knauf tytan ceresit

  • zaprawy murarskie:

   izolbet atlas GIPSICO solbet

  • zaprawy klejowe:

   atlas mapei ceresitknauf-bauproduktesolbetizolbetGIPSICO

  • gipsy i gładzie:

   knauf knauf-bauprodukte atlas izolbetGIPSICO

  • posadzki:

   mapeiatlas  knauf ceresit

Materiały ścienne przekazują obciążenia z elementów wyżej położonych ( stropy, ściany, więźba) na fundamenty, dlatego ważne, żeby miały odpowiednią nośność (wytrzymałość), a w przypadku ścian konstrukcyjnych zewnętrznych dodatkowo odpowiednią izolacyjność termiczną.

Prawidłowo wykonane ściany posiadają wymiary zgodne z projektem, zachowaną pionowość oraz brak odchyłek od płaszczyzny.

Rodzaje materiałów ściennych:

 • Beton komórkowy - jest lekki i łatwy w obróbce - bez trudu można go ciąć zwykłą piłą. Najważniejszą właściwością betonu komórkowego jest jego gęstość objętościowa. Produkuje się bloczki różnej gęstości (odmiany 400, 500, 600, 700, 800). Im wyższa gęstość, tym większa jest wytrzymałość na ściskanie, ale równocześnie - tym mniejsza izolacyjność cieplna materiału. Z betonu komórkowego wykonuje się ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowe.

 • Ceramika poryzowana - nazywana też "ciepłą ceramiką", bo w porównaniu ze zwykłą ceramiką ma znacznie lepszą izolacyjność termiczną. Produkowane z niej cegły i pustaki mają klasę: 5; 7,5; 10; 15. Z elementów ceramicznych wykonuje się ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowe.

 • Ceramika zwykła - tania, znana od dawna i uważana za "zdrową". Produkuje się z niej elementy pełne (cegły) oraz drążone (cegły i pustaki modularne, dziurawki, kratówki) klasy: 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 (im wyższa klasa, tym większa wytrzymałość na ściskanie). Ceramiki zwykłej nie stosuje się na ściany jednowarstwowe ze względu na jej niską izolacyjność termiczną. Z cegieł i pustaków muruje się ściany dwu- i trójwarstwowe.

 • Keramzytobeton - beton na kruszywie keramzytowym. Lekki, wytrzymały, odporny na wilgoć i niską temperaturę. Wyroby z niego mają kolor szary lub różowo-ceglasty. Oprócz zwykłych pustaków dostępne są też bardzo ciepłe bloczki z wkładką ze styropianu. Wznosi się z nich ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowe.

 • Silikaty - dobry i niedrogi materiał, powszechnie uważany za jeden z najzdrowszych. Cegły, kształtki i bloczki silikatowe mają klasę: 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 35; 40; 60. Oprócz naturalnych w kolorze białym, produkuje się też kolorowe cegły elewacyjne. Z silikatów muruje się ściany dwu- i trójwarstwowe; ze względu na małą izolacyjność termiczną nie używa się ich na ściany jednowarstwowe.

W swojej ofercie posiadamy produkty nastepujących producentów:

 • Pustaki, bloczki, cegły:
          ytong solbet sylikaty  h+h niemce  jurex-beton
 • Beton komórkowy:
         solbet h+h  ytong  niemce 
 • Ceramika poryzowana:
         , Odonów
 • Ceramika zwykła:
         , Cegielnia Słupno
 • Keramzytobeton: jurex-beton
 • Silikaty:
         sylikaty  ytong  niemce
 • Stropy:
             jurex-beton